به انجمن خوش آمدید طراحی مد جهان!

آیا فروشگاه مد خود را! درست لباس، قرار داده و آنها در غرفه، و سعی کنید به آنها را به فروش به مشتریان خود.
تزئین فروشگاه خود را به خنک تر از دیگران!

-Manufacture خط تولید لباس خود را
-Hire کارکنان فروش خود را
آماده برای نشان دادن مد دریافت
هدایا، ارسال به همسایگان

By nanobitsoftware.com

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما