آیا شما رشد در سال ۱۹۹۰؟ من، و مانند بسیاری از شما من فکر می کنم ۹۰ زمان کاملا رادیکال به یک بچه بود! حدس بزن ۹۰ یک انفجار از گذشته، پر از دلتنگی و فقط برای شما می باشد!

حدس می زنم از تن از مسائل مربوط مختلف ۱۹۹۰ – کارتون، بازی، سریال، مشهور، چهره های سیاسی و خیلی بیشتر! اگر شما یک نور شب بود، به تماشای ۹۰s کمدی طولانی و شاهد رسوایی کلینتون، حدس بزن ۹۰s برنامه برای شما می باشد!

لذت بردن از بیش از ۶۰۰ سوال در مورد تصویر بهترین زمان برای زنده ماندن است – ۹۰! می توانید حدس بزنید ۹۰s در ؟؟
By Conversion, LLC

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما