جوی پرش بازی های جدید توسط سازندگان از # ۱ بالا دانلود بازی مسابقه پنگوئن است!

کمک جوی، کانگورو، هاپ راه خود را تا فضای جمع آوری تعداد زیادی از پروانه ها

امکانات:
– کنترل لمسی ساده – جوی انگشتان دست خود را دنبال
– مقایسه عملکرد خود را در مرکز بازی

آن را در حالی آن رایگان است!

By Top Free Games

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما