نامزد یکی از برنامه های بالا رایگان و بازی های بالا رایگان در bestappever 2008 جوایز.

“TapDefense یک بازی بزرگ است” – گاردین

“یکی از بهترین بازی های آیفون” – Brighthub.com

دفاع از دروازه بهشت ​​از دشمنان جهنم با بازی برج دفاعی همراه فوق العاده سرگرم کننده بر روی آی فون خود را یا آی پاد لمسی.

Tapjoy به افتخار را به شما TapDefense – یک بازی جدید استراتژی برج دفاعی است که شما می توانید شما را با شما در تمام طول روز است. بازی برای ساعت یا قطعه نجات زمان بر روی بروید.

لذت بردن از تجربه تا به حال بهبود از طریق به روز رسانی رایگان!

چالش خود و دوستان خود را با رقابت به کارشناسی کارشناسی ارشد تمام سطوح و به دست آوردن نمره بالا است.

سطح -۴۲!
-۶ برج انواع.
نوع دشمن -۷!
-۶ بازی حالت های مختلف

-خیلی بیشتر …
By TapJoy

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما