شیر به سر و صدا پرنده با لوله های سبز!

چگونه به بازی:
۱٫ شیر برای بستن لوله های با هم و سر و صدا پرواز پرندگان
۲٫ دریافت بالاترین امتیاز
۳٫ به اشتراک گذاشتن با دوستان

با تشکر از شما به ۴ میلیون کاربران ما 🙂

سر و صدا از پرندگان امروز!

By Makeover Mania Story Games

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما