خوش آمدید، مشتاق سرمایه گذار جوان، به سرمایه داری ماجراجویی! مسلما بزرگترین شبیه ساز سرمایه داری در جهان!

آیا شما همیشه از داشتن کسب و کار خود را خواب؟ بودن استاد از سرنوشت خود را؟ تشکیل کنگلومرا خود چند ملیتی خود را برای ایجاد یک اقتصاد انحصاری در سراسر جهان؟ سپس سرمایه داری ماجراجویی بازی برای شما می باشد!

شروع تلاش خود را برای سلطه بر جهان با کلیک بر روی ایستاده لیموناد نوار پیشرفت. کلیک کردن نگه دارید تا زمانی که شما می توانید به استطاعت برای squeezers بیشتر پرداخت! در حال حاضر شما از آن آویزان کردم.

استخدام کارکنان، خرید برش ارتقاء لبه، تسلط بر بازار، و جذب سرمایه گذاران فرشته مشتاق برای افزایش سود خود را! تنها راه برای رفتن به است UP UP!

ماجراجویی سرمایه داری – شما می توانید صندوق های تامینی طلسم نیست بدون F U N!

By Kongregate

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما