اگر شما راه خود را به این مقاله پس شما احتمالا برای اطلاعات بیشتر به دنبال در صوتی سازنده [پیداکردهاند!۱۹۴۵۹۰۰۳ویانههرخوبدرساختضربانرپخودرااست

در این مقاله در واقع شما از یک محاکمه رایگان صوتی سازنده می دهد و همچنین به شما بگویم کمی بیشتر در مورد آنچه شما می توانید با نرم افزار انجام دهد.

در واقع صوتی سازنده به شما می دهد یک کتابخانه کامل هیپ هاپ و رپ ضربان که شما می توانید استفاده کنید تا تقریبا هر نوع از موسیقی است که شما می خواهید. همچنین این نرم افزار برای ایجاد موسیقی های ردیف کردن ضربه و قرار دادن آنها در آن شما بر روی آهنگ می خواهید استفاده کنید.

این بسیار ساده است برای استفاده با یک نقطه و رابط کلیک کنید، یکی از چیزهایی که در واقع به ما در مورد نرم افزار تحت تاثیر قرار است که شما قادر به شیر از ضرب و شتم رپ خود را با موس خود را.

این به این معنی است که شما قادر به آهنگ های بسیار پیچیده صدا که به خوبی به عنوان هر موسیقی هیپ هاپ حرفه ای!

همچنین یک سری از فیلم نشان می دهد که شما چگونه به انجام برخی از کارهای پیشرفته با نرم افزار دریافت کنید مانند توالی موسیقی، و جلوه های ویژه است که می خواهید انجام دهید.

همچنین چیز خوبی است که به ذکر است که تمام نمونه های که شما از بالاترین کیفیت می باشد.

این واقعا می تواند یک تفاوت با موسیقی است که شما تولید را و آن را بسیار عالی است قادر برای سوزاندن موسیقی خود را که شما ایجاد کرده می خواهید یک سی دی و پس از آن نشان دادن به دوستان و خانواده.

شما همچنین می توانید از یک محاکمه رایگان صوتی سازنده از طریق لینک زیر دریا می توانید تست کیفیت این قطعه بسیار جذاب نرم افزار را دریافت کنید!

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما