از سازندگان از هاله و Bungie.net، مقام سرنوشت همنشین برنامه متصل به ماجراجویی سرنوشت خود را هر کجا که زندگی شما را می یابد. بازرسی نگهبان شما، مدیریت طاق خود را، تجزیه و تحلیل آمار بازیکن، و مقایسه نمره گریموای خود را. در تماس با دوستان خود را در Bungie می جامعه از طریق انجمن، گروه ها، و یا پیام های خصوصی و پیگیری آنها را بر روی شبکه پلی استیشن یا ایکس باکس زنده. و، دریافت آخرین اخبار و به روز رسانی در مورد سرنوشت.

By Bungie, Inc.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما