تمام لذت، بدون آگهی – دریافت مقدار بیش از ۱۵ $ برای $ ۴٫۹۹٫

قهرمانان کوچک دارای ۱۰۰ سطح از لذت خالص است. اتصال قهرمانان تصاویر کوچک تا ماموریت خود را شما کامل است. فکر می کنم شما آن را کردم، چالش چاه جدید را به آینده است.

امکانات
– اتصال قهرمانان کوچک تصاویر آنها را جمع آوری
– ماموریت های سرگرم کننده شما باید برای تکمیل
– استفاده از یو پی اس های قدرت مانند حرکت اضافی، زندگی می کنند و بمب برای کمک به
– بازی در برابر دوستان در مرکز بازی
 
بازی قهرمانان کوچک امروز.

By Mukul Verma

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما