رجیستری از کامپیوتر شما خراب و گرفته تا به شما در حفظ با استفاده از کامپیوتر است. این یک فرایند طبیعی را به عنوان ما را حفظ تغییر تنظیمات از کامپیوتر به عملکرد مطلوب. همانطور که ما ایجاد تغییرات به سیستم رجیستری حفظ افزایش و رجیستری گرفته تا در عملکرد کامپیوتر کند و در نتیجه تبدیل شده است.

نحوه تعمیر خطاهای رجیستری؟

راه های بسیاری برای رفع خطاهای رجیستری وجود دارد. شما دستی می توانید تغییر دهید کلید های رجیستری. شما می توانید ویندوز در دسترس نباشد نصب مجدد است که رجیستری جدید ایجاد کنید. اما این راه حل های عملی نه به عنوان آنها این روش می تواند به صورت منظم انجام شود. بهترین راه حل برای تمیز کردن رجیستری از کلید های رجیستری نامعتبر و ناخواسته است برای نصب نرم افزار تعمیر رجیستری رایگان. نرم افزار کامپیوتر اسکن و شناسایی رجیستری نامعتبر در رجیستری است. این نرم افزار به طور خودکار ورودی تکه تکه شده، نوشته های منسوخ، فضاهای خالی، کلید تعبیه شده است که توسط برنامه های مخرب ایجاد خواهد را حذف کنید. هنگامی که در رجیستری رایگان از این اشتباهات است که سیستم قادر به پاسخگویی سریع تر به عنوان آن را به زمان کمتر برای بازیابی اطلاعات از فایل رجیستری را خواهد بود. در نتیجه شما عملکرد سریع تر و بهینه از کامپیوتر خود را دریافت کنید.

آیا ممکن است به یک تعمیر ویندوز رجیستری رایگان

این نرم افزار پاک کننده رجیستری است به طور گسترده ای از طریق اینترنت در دسترس است و شما می توانید یک منبع معتبر برای دانلود تعمیر ویندوز رجیستری رایگان را انتخاب کنید نرم افزار. دلیل این است که هر نسخه از ویندوز دارای روش های مختلف برای حفظ رجیستری و از این رو تعمیر رجیستری رایگان باید سازگار با سیستم عامل است. بنابراین، اگر شما با داشتن ویندوز XP به عنوان سیستم عامل خود را، شما نیاز به یک تعمیر رجیستری برای XP، یعنی نرم افزار باید به برای ویندوز XP ساخته شده است و تنها پس از آن شما می توانید حداکثر خروجی از نرم افزار دریافت کنید.

روز در حال حاضر پاک کننده رجیستری پیشرفته با امکانات اضافه شده مانند اسکن خودکار است که اجازه می دهد برنامه فرآیند اسکن و فراموش کردن آن است. این نرم افزار را به سیستم خود را در آن در زمان های از پیش تعریف شده توسط کاربر را اسکن و شما نیاز به یاد داشته باشید که برای اسکن رجیستری در هر زمان. بنابراین، با نرم افزار تمیز کردن رجیستری هوشمند و پیشرفته شما حتی نیازی نیست که اسکن آغاز خواهد شد و شما خطا رجیستری رایگان در شرایط بهینه در همه زمان ها.

منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما