چگونه به بازی – آیا فلش در پایین استفاده کنید، فقط در هیئت مدیره بازی که در آن شما می خواهید به طور خاص توپ ضربه بزنید.
شما می توانید حالت کور در صفحه تنظیمات را انتخاب کنید.

این باید بازی تیرانداز حباب است. ترکیبی از ۳ یا بیشتر حباب به آنها ناپدید و امتیاز. حباب های بیشتر شما را در یک بار امتیاز بیشتری به شما شلیک کنید.

ویژگی های ۱۱۰ سطح در حالت بازی به علاوه، ۴۰ سطح در حالت بازی آنلاین، ۱۶۲۰ سطح در حالت پازل، ۴۵۰ سطوح در حالت کلاسیک، ۳۰ سطح در چرخش حالت بازی، ۵۵۰ سطح در چرخش حالت پازل، مدیران، دستاوردها، و تعداد زیادی و تعداد زیادی از حباب Shooter رایگان!

By REANIX

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما