“کودکان و نوجوانان اسلاید میوه ها پازل” یک بازی پازل اسلاید به استفاده از یک پانل از ۳ × ۳ است.
بلوک را می توان با استفاده از فضاهای خالی منتقل شد.
هدف از این بازی است که به ترتیب تمام بلوک در موقعیت صحیح.
با صرفه جویی در خودرو. شما می توانید پازل از ادامه قبلی را حل کند.
با یک عملکرد لمسی برای پاک کردن صدا.
شما می توانید تعداد بلوک تنها با یک تماس نمایش می دهد.
همچنین کشویی پازل بلوک و ۱۵ پازل به نام.

By Yasukazu Umekita

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما