کلمات معلق است مانند جلاد و یا حلق آویز با دوستان اما با یک پیچ و تاب و بسیار جذاب … این بازی را به iMessage ساخته شده است! بازی با هر یک از دوستان خود، گپ زدن با آنها، و بهترین کار خود را برای برنده شدن! استراتژی شما چه بود؟ دیگر کلمه، حدس بزند کمتر آنها را دریافت کنید. اما، کوتاه تر کلمه، حروف کمتر استفاده می شود اما آنها حدس است. مطلع حریف خود را به دست ۵ کلمات و شما برنده.

By It’s About Time Products

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما