این راه اندازی مجدد اعتیاد آور از بازی کلاسیک طول می کشد مار مدرسه قدیمی به ابعاد جدید! پرواز را از طریق فضای خوردن سیب به رشد تا کنون دیگر – در حالی که تلاش برای جلوگیری از دم خود را و از دیوار! آسان به انتخاب، سریع به بازی، و با بازی های قابل از سرگیری – می توانید آن را در هیئت مدیره رهبر؟

*** حال حاضر با حالت VORTEX NEW ***

پرواز را از طریق طوفان بین کهکشانی خوردن سیب و dodging سیارک ها! رفلکس خود را چگونه سریع شما هستند؟By Maurice Price

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما