آیا می توانید فرار – لوکس – خارج در حال حاضر!

هدف از این بازی است که برای گریز از اتاق. حل پازل و پیدا کردن همه اشیاء پنهان است که شما را مجبور به استفاده از در اتاق به منظور پیشبرد به طبقه بعدی.
چالش خود را در این بازی سرگرم کننده، اعتیاد آور، رایگان و محبوب پازل.

۸ اتاق چالش کشیدن رایگان + اتاق ۲ جایزه در دسترس در حال حاضر!

پازل گوشی های هوشمند!
پازل اعتیاد مینی!
گرافیک زرق و برق دار و اتاق های مختلف با مضمون!
به روز رسانی مستمر اتاق جدید!

By Kaarel Kirsipuu

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما