Tomawatchi ادغام با نرم افزار اپل بهداشت برای ترویج ورزش های فیزیکی از طریق گام شمارش. این برنامه اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد یک حیوان خانگی شخصی به ورزش با شما از طریق روز خود را. حفظ سلامت حیوان خانگی خود را از طریق تغذیه، تمیز کردن، و از همه مهمتر، ورزش. اگر شما خود را انجام مراحل به اندازه کافی در یک روز را ندارد، حیوان خانگی خود را شروع به از دست دادن سلامت – بنابراین در حفظ و پله!




By Steven Bishop

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما