وارد لیست پخش Spotify به کتابخانه موسیقی خود، حتی بدون یک حساب Spotify در.

• واردات تا ۳۰ آهنگ در لیست پخش بدون حساب Spotify
• واردات تا ۱۰۰ آهنگ در هر حال احراز هویت لیست پخش با حساب Spotify
• واردات Spotify در خصوصی و لیست پخش مستقیم به دنبال از برنامه

اشتراک Apple موسیقی معتبر به منظور برای Playlister به کار مورد نیاز است.By Stefano Bertagno

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما