MediWear یک برنامه ID پزشکی به طور خاص برای اپل دیده بان است. امدادگران و مردم در اطراف شما به راحتی می توانید به اطلاعات آنها بدون باز کردن قفل گوشی خود نیاز دارید را دریافت کنید. این برنامه می تواند زندگی خود را نجات دهد!

* نیاز به اپل دیده بان *

By Adam Foot

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما