کلاسیک بازی های مورد علاقه شما با تماس به زندگی می آیند و در انتظار چالش خود را!

+ سطح

در این بازی ماموریت خود را برای دوباره مرتب کردن گروه از آلات موسیقی به طوری که آنها ردیف در منطقه بازی را پر کنید و پس از آن نابود شود.

پرداخت این بازی در حال حاضر. !!!By eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما