KENWOOD تاونی مرکز، واقع در Cincinnati، دارای تمام فروشگاه ها را دوست دارم. آیا این فرصت را به فروشگاه در بیش از یک صد فروشگاه تخصصی اعم از مواد غذایی را به کیف های دستی به زایمان و پرستاری از دست ندهید. این مرکز خرید زیبا مطمئن شوید که به شما و خانواده خود را به لذت، با فروشگاه از جمله سوشی عطر، سالن های رجیس، مناسک گام و بیشتر است. در طول سفر خود را به کنوود تاونی مرکز، مطمئن شوید که به چنگ زدن نیش به غذا خوردن در بوربن کوره خیابان، شکلات GODIVA یا مترو، یکی از بسیاری از گزینه های ناهار خوری در دسترس است. با لذت بیشتر و صرفه جویی بیشتر برای شما و تمام اعضای خانواده خود، کنوود تاونی مرکز محل می شود است. افراط yourself- شما استحقاق آن را!

By Malltip Inc

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما