نقشه هود یک برنامه نقشه بزرگ بر اساس نقشه های اپل است. نقشه هود آهنگ و نمایش کاربران مکان فعلی بر روی نقشه با یک داشبورد بزرگ به دنبال است که به کاربر برخی از اطلاعات بزرگ است. ویژگی های داشبورد عبارتند از:

– متحرک سرعت سنج
– سرعت
– ارتفاع
– عرض جغرافیایی
اگر شما مثل من و همواره دوست داشت سهام نقشه های اپل برنامه اما اطلاعات کمی بیشتر با یک رابط کاربری زیبا می خواستم، پس از آن نقشه هود برنامه شما شده اند به دنبال است.


By Robert Foley

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما