اگر شما فقط به یک فروشگاه که در آن همه چیز را در فروش است می آیند و شما می خواهید برای محاسبه هزینه کالا سرعت و به راحتی، این برنامه برای شما می باشد! ساده و شهودی و سریع، این برنامه اجازه می دهد تا شما را به تمام کسانی که محاسبات در یک ثانیه، بسیار مفید است اگر شما به طوری که در ریاضی خوب نیست!

دانلود نرم افزار تخفیف ماشین حساب!

سازگار با آی فون ۵


By Giuseppe Salvo

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما