این یک بازی جدید و خنده دار با یک داستان است.

یک سامورایی، از Mosi، به یک روستای رفت. روستاییان خواست از Mosi به آنها کمک کند چرا که بسیاری از هیولا حمله روستای خود در شب و بازی شروع می شود وجود دارد …

شما باید برای کمک از Mosi حمله ۵۰۰ هیولا و رفتن به سطح بعدی … مبارزه و کشتن رئیس (رئیس هیولا)

این است که نه فقط به پایان رسید پس از رئیس درگذشت. داستان در به ادامه …

سعی کنید آن را در حال حاضر و نجات روستائیان.

فراموش نکنید که برای به ۵ ستاره امتیاز به ما و بازی های جالب تر خواهد شد به دلیل حمایت خود را منتشر شود.

By Sau Shun Ho

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما