رایگان کتاب بچه ها املا (انگلیسی) یک برنامه بسیار دوستدار کودک و تعاملی است. این کمک می کند فرزندان خود را به تشخیص و یادگیری اشیاء اولیه با املای خود را. همچنین آنها را با دانش صدا و پژواک خود را می آموزد همه انگلیسی ABC حروف.

مطالعه نشان می دهد که بچه ها چیزهای جدید توسط صدا، بینایی و لمسی است که اصل اساسی این برنامه یاد بگیرند. هر حرف دارای یک صفحه نمایش جداگانه که شامل دو جسم مربوط به آن نامه. هر اشیاء است تلفظ آن به دنبال اثر آن صدا (در صورت وجود).

هر شی دارای پازل تلفظ آن برای کودکان به بازی، یادگیری، لذت بردن از همه در همان زمان.

این برنامه کمک می کند تا برای بهبود مهارت های شناختی کودک خود را به عنوان بهبود سطح IQ خود را. این شهر همچنین دارای یک گزینه موسیقی پس زمینه اختیاری برای به دست آوردن جاذبه بیشتری برای کودکان نو پا خود را.

By Preschool Kindergarten Kids Academy : Educational Learning Kid Games – Books – Free Songs

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما