با پارکینگ من شما همیشه می دانم که در آن ماشین خود را واقع شده است و که راه انجام آن را به دست آورد.

• رابط کاربری بسیار ساده است، به یاد داشته باشید پارکینگ تنها با یک شیر.
• محاسبه کوتاه ترین مسیر با پای پیاده یا با ماشین.
• ابزارک: تعامل با برنامه سریع تر است.
• Parkingmeter: به یاد داشته باشید که پارکینگ خود را به پایان رسیده است، با مشاهده در این برنامه، بر روی ویجت و یا با اطلاعیه ها.
• پشتیبانی از ساعت اپل

اپل دیده بان:
• برنامه های جدید به طور کامل در WatchOS 2 بازنویسی شده است.
• عوارض حمایت می کنند.

By Raffaele Di Marzo

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما