پرش، پرش سوپر میمون! کمک گرسنه دارای گونه های برامده میمون پرش ما به ایمنی، صدای بوقلمون در اوردن غذا و جمع آوری به عنوان بسیاری از نقاط که او می تواند! سازمان دیده بان برای پرندگان قاتل!

ویژگی ها ++
 – گرافیک کارتونی سرگرم کننده بچه
 – کنترل شیب ساده
 – مرکز بازی آنلاین
By M&M App Services Pty Ltd

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما