نگاهی به پرچم، حدس زدن نام کشور!

بیایید ببینید که چگونه به خوبی می دانید تمام پرچم. این یک راه خوب برای تست دانش خود را. شما را به سطح بعدی با هر حدس راست حرکت می کند. معلمان می توانید دانش آموزان تست کنید که بچه است که بیشترین دانش در مورد پرچم. والدین می توانند فرزندان خود را در مورد کشورهای مختلف جهان یاد می دهد. آنها می توانند کمک به آنها را به نام حق این کشور را حدس بزنید.

√ این رنگارنگ، جذاب و سرگرم کننده را به بازی

√ این آموزشی و یکی از بهترین به آزمون دانش خود را در مورد پرچم

√ این واقعا اعتیاد آور و چالش

برای تلفن های موبایل، درست است؟ چرا اتلاف وقت خود را در آن برنامه هایی که هر عامل یادگیری در آنها را ندارد. سعی کنید این برنامه منحصر به فرد است که سرگرم کننده را به بازی و خوبی برای یادگیری است.
By Haris Izhar

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما