راهنما جیر جیر نینجا جمع آوری تمام ستاره در این بازی اعتیاد آور جدید!

چگونه به بازی
● شیر به پرش و جمع آوری تمام ستاره به ضرب و شتم سطح!
● پایین نگه دارید به پرش بالاتر و به بالا باقی بماند!
● اجتناب از shurikens در همه هزینه!

امکانات
● بازی کامل برای بازی با ۱ دست
● بازی گاه به گاه مناسب برای تمام سنین!

دانلود جیر جیر نینجا در حال حاضر و اجازه دهید بازی!

برای به روز رسانی و بازی های جدید ما را دنبال کنید!
http://facebook.com/woozy.games
http://twitter.com/woozy_gamesBy Richard Wu

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما