توضیحات】 【
 ساده ترین نرم افزار آلبوم موسیقی!
 این برنامه باید، باید موسیقی / ویدئو بازیکن آنلاین است.
 لذت بردن از یک زندگی از موسیقی رایگان!

 ※ محیط زیست در دسترس: فقط آنلاین

【】 روش عملیاتی
 ۱ تابع جستجو را انتخاب کنید با تب جستجو.
 ۲ برخی از آلبوم را انتخاب کنید.
 ۳ شیر بر روی دکمه add.
۴ زبانه آلبوم من ضربه بزنید و آلبوم اضافه شده است.

【امکانات】
【ویژگی های دیگر】
 – حالت تمام صفحه بازی های ویدئویی.
 – بازی تمام لیست پخش خود را.

برای کاربران شبکه ۳G، ویدئو با کیفیت پایین بازی خواهد کرد برای جلوگیری از ترافیک بیش از حد شبکه می باشد.

【توجه】
  نرم افزار ممکن است مشکلات به دلیل مشکلات شبکه اتصال را تجربه کنند.

لذت بردن از زندگی از موسیقی رایگان!
By Lifecom

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما