اجازه ندهید که راهزنان اشکال بگریزد، آمار راهزنان اشکال با توپ خود را.

عقب بر گردیم همه لوتز که از شما با توپ بزرگ خود را گرفته شده است.
حل قرار دادن مانع پیچیده برای ضربه زدن به هدف خود را، محاسبه دامنه و ارتفاع در این بازی سرگرم کننده و تیرانداز پازل پیچیده! دانلود Battle راهزنان اشکال امروز!

By 12 POINT APPS LLC

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما