خوش آمدید به این بازی تعویض رنگ های بی پایان که در آن شما نقطه کشیدن به دقت از طریق هر یک از نوار رنگ را با انگشت خود و نقطه خود را تغییر دهید زمانی که شما جمع آوری توپ های رنگی. شما امتیاز دریافت everyime شما جمع آوری یک توپ رنگی و نمره خود را در هر زمان را افزایش دهد.
شما باید الگوی رنگ بر روی هر نوار با رنگ نقطه خود را به منظور عبور از آن را دنبال کنید!
مراقب باشید از طریق رنگ اشتباه عبور نمی کند، و یا شما باید برای شروع دوباره است.
اجتناب از نقطه قرمز، اگر شما آنها را لمس، شما باید برای شروع دوباره.
دانلود در حال حاضر و ستاره از عمل است.
این بازی شما را به:

* آزمون مهارت های واکنش شما.
* سازمان دیده بان تکنیک مشاهدات خود را.
* رفتن به نوتوانی به ترک بازی این بازی سرگرم کننده است.

به زودی:

By Christian Munoz-Gonzalez

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما