چقدر شما می دانید در مورد اژدها توپ Z؟
ما در این ماجراجویی اضافه کردن برای پیدا کردن!
۱۰۰+ سوالات اصلی!

جلوه های صوتی: www.freesfx.co.uk

حقوقی: اژدها توپ Z یک علامت تجاری از ‘کابوشیکی گایشا Shueisha به، همچنین Tradingas Shueisha به شرکت است. این نرم افزار متصل نیست، وابسته، تایید و یا با حمایت سازندگان آن است. استفاده از هر محتوای شخص ثالث است که در دکترین حقوقی از ‘استفاده منصفانه بر اساس، که قصد به اجازه استفاده محدود از مواد کپی رایت که در غیر این صورت ممکن است نقض در نظر گرفته شود. مراجع مستقیم اژدها توپ Z در این نرم افزار محدود هستند و تنها برای اهداف پیشبرد دانش و بهبود حافظه از کاربران استفاده می شود. مقدار شارژ برای دانلود نمادین است و با هدف پوشش هزینه های ساخت نرم افزار. اگر چه هیچ کپی رایت و یا نقض قوانین علامت تجاری در نظر گرفته شده است، این نرم افزار را می توان در هر زمان حذف بدون نیاز به اقدام قانونی صورت است کابوشیکی گایشا Shueisha به، همچنین Tradingas Shueisha به شرکت “اراده.


By Caio S Bonilha

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما