NIAMSH شرکت پیشگام در طراحی و ساخت دستگاه های یکبار مصرف پزشکی، صنایع دارویی، ابزار آزمایش، و کارخانه های تولید مواد غذایی است. ما با ارائه خدمات مختلف در این زمینه.
______________
شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی طراحی و ساخت کارخانجات تولید تحهیزات پزشکی
سیستم استریل تجهیزات پزشکی
هواساز هایژنیک
طراحی و ساخت کلین روم
مشاور در تولید تجهیزات پزشکی در قالب طرحهای سرمایه گذاریBy mohammadhasan hoseini

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما