یافتن پر کردن مخزن محل ایستگاه با نقشه های اپل در هر نقطه در استرالیا با صحبت ناوبری به نوبه خود توسط نوبه خود.
امکانات:
– به نوبه خود توسط نوبه خود ناوبری
– مکان های نمایش LPG
– نمایش نقشه در سبک های مختلف (استاندارد، ماهواره، ترکیبی)
– نقشه موقعیت به اشتراک گذاری و اطلاعات
– به روز رسانی روزانه مکان
– یکپارچه سازی رسانه های اجتماعی
– محل کاربر نشان استBy Martin Bovan

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما