سویفت یک زبان برنامه نویسی جدید توسط اپل برای iOS و OS X توسعه توسعه یافته است. سویفت بهترین C و Objective-C تصویب، بدون محدودیت از سازگاری C. سویفت با استفاده از زمان اجرا همان سیستم ایراد- C موجود در سیستم عامل مک و iOS که باعث می شود برنامه سویفت در بسیاری از iOS موجود ۶ و OS X 10.8 سیستم عامل اجرا شود.
در این آموزش برای برنامه نویسان نرم افزار با نیاز به درک زبان برنامه نویسی سویفت شروع از ابتدا طراحی شده است. این آموزش به شما درک کافی در زبان برنامه نویسی Swift از آن شما می توانید خودتان را به سطح بالاتری از مهارت لازم است.

By Job Ma

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما