بیمه تلفن همراه مهم ترین پیش شرط در جهان امروز است. UK ثبت یک عدد بسیار بالایی از تلفات همراه هر سال (حدود ۷۰۰٫۰۰۰ شاید بیشتر) و آن را به نفع ما است اگر ما خودمان را با یک بیمه تلفن همراه محافظت می کند.

بیمه تلفن همراه شما را از تعدادی از فجایع محافظت می کند. بسته به سیاست های خود را به شما خواهد بود در مقابل هر دو سرقت حضور و مراقبت حفاظت شود. حتی از دست دادن (ملی و در سراسر جهان) و آسیب تصادفی خواهد بود که تحت بیمه خود را پوشش داده است. این نوع به طور جداگانه در دسترس است برای عقد قرارداد و پرداخت شما به عنوان تلفن.

گزینه های دیگر به نظر در حالی که یک بیمه تلفن همراه هستند – سوء اعتبار و تعداد تلفن پوشیده شده است. سوء اعتبار، آن را به شما در برابر هر گونه سوء استفاده از اعتبار خود را محافظت می کند. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات را ارائه یک دوره قفل، با این حال اعتبار خود را می توان قبل از آن سوء استفاده. اگر شما صاحب یک شماره تلفن های و یا شماره تلفن های که در خانواده شما، شما می توانید برای یک سیاست که تلفن های متعدد پوشش است.

اگر شما صاحب یک تلفن همراه بسیار گران قیمت و یا یک شدن مجموعه، شما حتی می تواند آشفته بازار تا آن را به بیمه منزل خود را. این قابل قبول است و شما هیچ مشکل دارند.

بیمه در بیمه های عمومی و تلفن همراه به طور خاص بسیار مهم است. آن را به ما پادمان و ما را قادر به یک زندگی عاری از تنش. افزایش هزینه، دزدی با یک منحنی حتی تندتر ما را با هیچ گزینه ای جز برای آن را ترک کنند.

این هرگز یک روش به فشار پول از شما بوده است و همین کار را برای کل بخش بیمه است. و به عادلانه به ما، ما به عنوان انگلیسی متوجه اهمیت آن را به خوبی.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما