● ● ● ● ● در حال حاضر $ ۱ (از $ ۵) برای مدت زمان محدود به عنوان خوانده شده! ● ● ● ● ●

خوانده شده من اجازه می دهد تا شما را به تهیه تا شش صفحهی راهنمای ترجمهها را بر روی آی فون خود را، و نمایش آنها را بر اپل دیده بان خود را. درست است صفحهی راهنمای ترجمهها با متن انتخاب کنید و یا تصاویر. آنها را نگه دارید برای خودتان … یا آنها را نشان می دهد به دیگران است. برقراری ارتباط، مات و متحیر کردن، و الهام بخش!

امکانات
● نمایش تا شش صفحهی راهنمای ترجمهها در اپل دیده بان خود را
● کار متن صفحهی راهنمای ترجمهها را با گوینده
● نمایش آخرین به روز رسانی صفحهی راهنمای ترجمهها را در نگاه

By Confusion Studios LLC

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما