این مجموعه زیبا و بچه پسند از برچسب اگر کامل برای برنامه ریزی یک روز سرگرم کننده با خانواده! از یک اتوبوس مدرسه را به رنگین کمان به عروسک، این مجموعه واقعا منحصر به فرد است!

این برچسب را از برنامه تلویزیون اپل “دشنه سرگرم کننده برای کودکان و نوجوانان”، که در آن شما می توانید شاهکارهای هنری با تلویزیون اپل خود را ایجاد کنید. موجود در حال حاضر!By Nacelle Games, LLC

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما