آهنگ از تمام پیشنهادات سویفت نگه دارید. شما خواهد بود اطلاع هنگامی که یک تغییر رخ می دهد (پیشنهاد و یا وضعیت تغییرات جدید).

این پروژه کاملا منبع باز است و هر کس خوش آمدید برای کمک است.
کد منبع: https://github.com/Neirys/spsBy Yaman JAIOUCH

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما