اولین بازی واقعیت افزوده برای سازمان دیده بان اپل.

رقابت با دیگران را ببینید که چگونه بسیاری از شما می توانید بر روی توپ در هدف قرمز گزاف گویی.

این ساعت ارتعاش هنگامی که شما را به هدف.

اگر شما یک ساعت هوشمند اپل شما هنوز هم می توانید با چاپ کردن تصویر مورد نظر در لذت بردن از:
https://thebamboonetwork.wordpress.com/holobounce/

By Bamboo Network Ltd.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما