Chibideo یک برنامه ساده است که فیلم ها بازی در اپل دیده بان خود را است!

با Chibideo شما می توانید فیلم ها اضافه کنید و نگه داشتن آنها و تماشای بر روی آی فون خود را.
ولی! در سازمان دیده بان اپل شما می توانید فیلم منتقل خود را حتی بدون تلفن خود را در نزدیکی تماشا کنید!

توجه داشته باشید که در حال حاضر برخی از محدودیت های انتقال ویدئو و یک ویدیو باید حداقل ۱۰۰ مگابایت در اندازه (Chibideo تلاش می کند تا آن را جمع و جور) وجود دارد.


By Rodrigo Prestes

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما