اجازه دهید بروید و سوار کامیون خود را در چالش فوق العاده. مطلع مایلز از آدرنالین سرعت شدید.

استفاده از تکنولوژی شتاب سنج به تعادل کامیون خود را! لذت بردن از فیزیک واقع گرایانه به عنوان شوک خود را رم. رقابت به سریعترین راننده کامیون در رده: قوی در سراسر جهان.

+ سطح

رفت و آمد کردن در حال حاضر.

By eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما