بازی بسیار اعتیاد آور است. بازی های کلاسیک مورد علاقه خود را به زندگی می آیند و در حال انتظار برای چالش خود را! در این بازی، ماموریت خود را برای دوباره مرتب کردن گروه توپ به طوری که آنها ردیف در منطقه بازی را پر کنید و پس از آن نابود شود.

هنگامی که بازی شروع می شود، یک گروه از بلوک را از بالای منطقه بازی فرود، و گروه بعدی خواهد شد در گوشه سمت چپ بالای منطقه بازی به عنوان مرجع خود نمایش داده شود.

شما نیاز به انطباق با الزامات به منظور ادامه. اگر توپ شمع تا و رسیدن به بالای منطقه بازی، بازی به پایان می رسد. شارژ به آبشارها برق برای هیجان نامحدود!
By eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما