درست ماجراجویی ژئوکشینگ کامل خود را با محاسبه مساحت چین است.
محاسبه مساحت چین اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد و به اشتراک گذاری از geocaches با دیگر geocachers در چین در زمان واقعی است.
آماده برای مخفی کردن های geocache اول شما؟
محاسبه مساحت یک محرک بزرگ برای به دست آوردن خارج و انجام برخی از کاوش، گرفتن برخی از ورزش و در مورد مناطق غیر این صورت شما ممکن است هرگز بازدید یادگیری است.
پیدا کردن یک محل از geocaches با نقشه های اپل و صحبت ناوبری به نوبه خود توسط نوبه خود.
امکانات:
– مکان های نمایش از geocaches
– هماهنگ سازی
– نمایش نقشه در سبک های مختلف (استاندارد، ماهواره، ترکیبی)
– اشتراک گذاری مکان از geocaches
– به روز رسانی روزانه مکان
– محل کاربر نشان است
By Martin Bovan

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما