بازیکنان کنترل یک توپ کوچک سیاه و سفید به پیدا کردن یک راه از پیچ و خم. دو مبحث یک بازی شب وجود دارد یک روز، بازیکن می تواند موضوعات با توجه به تنظیمات خود را برای بازی را انتخاب کنید
By Zhou Qianghua

Download from Itunes

مشخصات

  • منبع: ایران آچیلان

مطالب پیشنهادی ما