ارز برای اپل دیده بان با گراف تاریخ ۳۰ روز است. به روز زندگی می کنند از ابر. به صورت خودکار به روز رسانی تنظیمات پیش فرض ارز بر اساس محل کاربران. ساده، رابط کاربری زیبا. پشتیبانی برای اپل / آی فون.

By Dan Shepherd

Download from Itunes

مشخصات

  • منبع: ایران آچیلان

مطالب پیشنهادی ما