“کشف هنرمندان مورد علاقه جدید خود را.”

# Fatures

۱٫ مطلع هنرمندان از کتابخانه موسیقی خود را.
۲٫ یافتن موسیقی مورد علاقه جدید از Last.fm.
۳٫ به موسیقی در اپل موسیقی گوش دهید.
۴٫ ایجاد لیست پخش موسیقی خود را.
۵٫ صادرات به کتابخانه موسیقی خود را.

* این نرم افزار نیاز به عضویت Apple موسیقی.

By Takuro Hanawa

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما