آیا شما مانند یک مسابقه کمی احساس می کنید؟
مسابقه که در آن شما می توانید … تنها را یاد بگیرند؟
سپس “ArtikelQuiz” درست و مناسب است.
مقاله آلمان در اینجا در دسترس هستند در پیش زمینه.
در فرهنگ لغت دستور زبان ما تمام اطلاعات مورد نیاز به در مسابقه موفق است.
این تضمین می کند یادگیری و سرگرم کننده طولانی مدت با بیش از ۱۵۰۰ اسم است.
مسابقه شما ارائه می دهد فرصت برای یادگیری مقاله را به اسم آلمانی به سرعت و با سرگرم کننده است.
آموزش خوشگذران کلید موفقیت است.

By Christian Podlipny

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما