سلام هکر.

شما باید ۳۰ ثانیه برای نفوذ به سرور امن ترین در جهان است. اگر شما موفق خواهد شد؟ شما هیچ، هیچ بازشناسی برای هکرها وجود دارد. اگر شما موفق؟ شما ترسیم خواهد شد.

استفاده از اپل دیده بان خود را به عنوان یک انتخاب قفل برای “احساس” برای جواب درست است. شما درک آنچه منظور من زمانی که شما شروع. شما با دنده صادر نشده؟ این اولین بار این اتفاق افتاده است نیست. خوب، شما تنها می توانید بر روی هوش خود تکیه می کنند پس از آن. که خواهد بود که تنها چیزی که شما را از بر داشت.

موفق باشید،

By London App Brewery LTD

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما