بازی تیراندازی با کمان یکی از اعتیاد آور ترین بازی با گرافیک بسیار عالی و بهترین بازی فیزیک است!

دفاع از پادشاهی خود را. تاریخ جنگ علیه ارتش با خائنانی دو عشقبازی.

فلش فضای مجاز: نامحدود برای نبرد نهایی.

ساقه قلب بر روی سر با استفاده از یک تیر و کمان. اما حریف خود را از بین ببرند.

هر سطح انتظار و مشکل خود را افزایش می دهد.

۳ + سطح

By Rosa Forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما